Deel

 

 

 

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

 

 

Artikel 1 Begrippen

 

plan

het wijzigingsplan 'Paauwenburg - Groot Lammerenburg, 3e planwijziging - CPO De Kempenaerstraat' van de gemeente Vlissingen, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0718.WPPG03-VG01 met de bijbehorende regels.

 

bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels.

 

moederplan

het bestemmingsplan Paauwenburg - Groot Lammerenburg zoals vastgesteld door de raad op 7 juli 2011.

 

verbeelding

de verbeelding, met nummer NL.IMRO.0718.WPPG03-VG01 deel uitmakend van het wijzigingsplan.

 

Artikel 2 Algemene bepaling

 

Op het onderhavige wijzigingsplan ‘Paauwenburg - Groot Lammerenburg, 3e planwijziging - CPO De Kempenaerstraat’, als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0718.WPPG03-VG01, is het juridisch-planologische regime van het moederplan Paauwenburg - Groot Lammerenburg van de gemeente Vlissingen, zoals vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 7 juli 2011 en vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0718.BPPG01-VG01, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat artikel 19, lid 2 sub 1 onder e buiten toepassing wordt verklaard.

 

 

HOOFDSTUK 2 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

 

 

Artikel 3 Slotregel

 

Dit plan kan worden aangehaald als 'Wijzigingsplan Paauwenburg - Groot Lammerenburg, 3e planwijziging - CPO De Kempenaerstraat'.