Gemeente:
Vlissingen
Plannaam:
Stedelijke Bedrijventerreinen Vlissingen
Status:
Vastgesteld
 1. Deel
  1. HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS
   1. Artikel 1 Begrippen
   2. Artikel 2 Wijze van meten
  2. HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS
   1. Artikel 3 Bedrijf - 1
    1. 3.1 Bestemmingsomschrijving
    2. 3.2 Bouwregels
    3. 3.2.1 Gebouwen, niet zijnde nutsvoorzieningen
    4. 3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en nutsvoorzieningen
    5. 3.3 Nadere eisen
    6. 3.3.1 Nadere eisen bouwvergunning
    7. 3.4 Ontheffing van de bouwregels
    8. 3.4.1 Ontheffingsbevoegdheid
    9. 3.4.2 Procedureregel
    10. 3.5 Specifieke gebruiksregels
    11. 3.5.1 Strijdig gebruik
    12. 3.6 Ontheffing van de specifieke gebruiksregels
    13. 3.6.1 Ontheffingsbevoegdheid
    14. 3.6.2 Procedureregel
    15. 3.7 Wijzigingsbevoegdheid
    16. 3.7.1 Wijzigingsbevoegdheid
   2. Artikel 4 Bedrijf - 2
    1. 4.1 Bestemmingsomschrijving
    2. 4.2 Bouwregels
    3. 4.2.1 Gebouwen, niet zijnde nutsvoorzieningen
    4. 4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en nutsvoorzieningen
    5. 4.3 Nadere eisen
    6. 4.3.1 Nadere eisen bouwvergunning
    7. 4.4 Ontheffing van de bouwregels
    8. 4.5 Specifieke gebruiksregels
    9. 4.5.1 Strijdig gebruik
    10. 4.6 Ontheffing van de specifieke gebruiksregels
    11. 4.6.1 Ontheffingsbevoegdheid
    12. 4.6.2 Procedureregel
    13. 4.7 Sloopvergunning
    14. 4.7.1 Sloopverbod
    15. 4.7.2 Ontheffing sloopverbod
    16. 4.8 Wijzigingsbevoegdheid
    17. 4.8.1 Wijzigingsbevoegdheid
   3. Artikel 5 Groen
    1. 5.1 Bestemmingsomschrijving
    2. 5.2 Bouwregels
    3. 5.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en nutsvoorzieningen
    4. 5.3 Nadere eisen
    5. 5.3.1 Nadere eisen bouwvergunning
    6. 5.4 Ontheffing van de bouwregels
    7. 5.4.1 Ontheffingsbevoegdheid
    8. 5.4.2 Procedureregel
    9. 5.5 Specifieke gebruiksregels
    10. 5.5.1 Strijdig gebruik
    11. 5.6 Wijzigingsbevoegdheid
    12. 5.6.1 Wijzigingsbevoegdheid
   4. Artikel 6 Maatschappelijk
    1. 6.1 Bestemmingsomschrijving
    2. 6.2 Bouwregels
    3. 6.2.1 Gebouwen, niet zijnde nutsvoorzieningen
    4. 6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en nutsvoorzieningen
    5. 6.3 Nadere eisen
    6. 6.3.1 Nadere eisen bouwvergunning
    7. 6.4 Ontheffing van de bouwregels
    8. 6.4.1 Ontheffingsbevoegdheid
    9. 6.4.2 Procedureregel
   5. Artikel 7 Verkeer
    1. 7.1 Bestemmingsomschrijving
    2. 7.2 Bouwregels
    3. 7.2.1 Gebouwen, niet zijnde nutsvoorzieningen
    4. 7.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en nutsvoorzieningen
    5. 7.3 Nadere eisen
    6. 7.3.1 Nadere eisen bouwvergunning
    7. 7.4 Ontheffing van de bouwregels
    8. 7.4.1 Ontheffingsbevoegdheid
    9. 7.4.2 Procedureregel
    10. 7.5 Wijzigingsbevoegdheid
    11. 7.5.1 Wijzigingsbevoegdheid
   6. Artikel 8 Water
    1. 8.1 Bestemmingsomschrijving
    2. 8.2 Bouwregels
    3. 8.3 Nadere eisen
    4. 8.3.1 Nadere eisen bouwvergunning
    5. 8.4 Ontheffing van bouwregels
    6. 8.4.1 Ontheffingsbevoegheid
    7. 8.4.2 Procedureregel
    8. 8.5 Specifieke gebruiksregels
    9. 8.5.1 Strijdig gebruik
   7. Artikel 9 Wonen
    1. 9.1 Bestemmingsomschrijving
    2. 9.2 Bouwregels
    3. 9.2.1 Hoofdgebouwen en aan- en uitbouwen
    4. 9.2.2 Bijgebouwen
    5. 9.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde en nutsvoorzieningen
    6. 9.2.4 Toegestane maximale bebouwing
    7. 9.3 Nadere eisen
    8. 9.3.1 Nadere eisen bouwvergunning
    9. 9.4 Ontheffing van de bouwregels
    10. 9.4.1 Ontheffingsbevoegdheid
    11. 9.4.2 Procedureregel
    12. 9.5 Specifieke gebruiksregels
    13. 9.5.1 Strijdig gebruik
    14. 9.6 Sloopvergunning
    15. 9.6.1 Sloopverbod
    16. 9.6.2 Ontheffing sloopverbod
    17. 9.7 Wijzigingsbevoegdheid
    18. 9.7.1 Wijzigingsbevoegdheid
   8. Artikel 10 Leiding
    1. 10.1 Bestemmingsomschrijving
    2. 10.2 Bouwregels
    3. 10.2.1 Bebouwing
    4. 10.3 Ontheffing van de bouwregels
    5. 10.3.1 Ontheffingsbevoegdheid
    6. 10.3.2 Procedureregel
    7. 10.4 Aanlegvergunning
    8. 10.4.1 Verboden werkzaamheden
    9. 10.4.2 Toegestane werkzaamheden
    10. 10.4.3 Procedureregel
    11. 10.5 Wijzigingsbevoegdheid
    12. 10.5.1 Wijzigingsbevoegdheid
   9. Artikel 11 Waarde
    1. 11.1 Bestemmingsomschrijving
    2. 11.2 Bouwregels
    3. 11.2.1 Bebouwing
    4. 11.3 Aanlegvergunning
    5. 11.3.1 Aanlegverbod zonder vergunning
    6. 11.3.2 Uitzonderingen
    7. 11.3.3 Voorwaarden voor een aanlegvergunning
    8. 11.4 Sloopvergunning
    9. 11.4.1 Sloopverbod zonder vergunning
    10. 11.4.2 Uitzonderingen
    11. 11.4.3 Voorwaarden voor een sloopvergunning
   10. Artikel 12 Waterstaat
    1. 12.1 Bestemmingsomschrijving
    2. 12.2 Bouwregels
    3. 12.2.1 Bebouwing
    4. 12.3 Ontheffing van de bouwregels
    5. 12.3.1 Ontheffingsbevoegdheid
    6. 12.3.2 Procedureregel
  3. HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS
   1. Artikel 13 Anti-dubbeltelregel
   2. Artikel 14 Algemene bouwregels
    1. 14.1 Toegelaten bouwwerken met afwijkende maten
    2. 14.2 Overschrijding bouwgrenzen
   3. Artikel 15 Algemene aanduidingsregels
    1. 15.1 geluidzone - industrie
    2. 15.2 veiligheidszone
    3. 15.2.1 Beperkingen
    4. 15.2.2 Wijzigingsbevoegdheid
    5. 15.2.3 Procedureregel
   4. Artikel 16 Algemene ontheffingsregels
    1. 16.1 Ontheffingsbevoegdheid
    2. 16.2 Procedureregel
   5. Artikel 17 Algemene wijzigingsregels
    1. 17.1 Wijzigingsbevoegdheid
    2. 17.1.1 Wijziging bestemmingsgrenzen/maatvoeringsvlakken
    3. 17.1.2 Vergroting bouwvlakken
   6. Artikel 18 Algemene procedureregels
    1. 18.1 Procedure bij toepassing ontheffingsbevoegdheden
   7. Artikel 19 Overige regels
    1. 19.1 Werking wettelijke regelingen
    2. 19.2 Strafregel
  4. HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS
   1. Artikel 20 Overgangsrecht
    1. 20.1 Overgangsrecht bouwwerken
    2. 20.2 Overgangsrecht gebruik
   2. Artikel 21 Slotregel