Gemeente:
Vlissingen
Plannaam:
Stedelijke Bedrijventerreinen Vlissingen
Status:
Vastgesteld

Artikel 19 Overige regels

 

19.1 Werking wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen, waaronder begrepen de Keur Waterschap Zeeuwse Eilanden 2007, waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden, zoals deze luiden op het moment van vaststelling van het plan.

 

19.2 Strafregel

Overtreding van de in deze regels gestelde verboden in de artikelen 10.4 en 11.4 is een strafbaar feit, zoals bedoeld in de Wet op de economische delicten.