direct naar inhoud van Artikel 2 Wijze van meten
Plan: Buitenhaven
Status: vastgesteld
Plantype: beheersverordening
IMRO-idn: NL.IMRO.0718.BVBU01-VG01

Artikel 2 Wijze van meten

2.1 Wijze van meten

Tenzij anders bepaald, worden de waarden, die in m of m² zijn uitgedrukt op de volgende wijze gemeten:

  • a. afstanden loodrecht;
  • b. hoogten vanaf het aansluitende afgewerkte terrein, waarbij plaatselijke, niet bij het verdere verloop van het terrein passende ophogingen of verdiepingen aan de voet bij het bouwwerk, anders dan noodzakelijk voor de bouw daarvan, buiten beschouwing blijven; voor zover het bouwwerk zich bevindt op een erf- of perceelsgrens, wordt gemeten aan de zijde waar het aansluitend afgewerkt terrein het hoogst is;
  • c. maten buitenwerks, waarbij uitstekende delen van ondergeschikte aard tot maximaal 1 m buiten beschouwing blijven.