direct naar inhoud van Artikel 6 Regels ten aanzien van Water - Haven
Plan: Buitenhaven
Status: vastgesteld
Plantype: beheersverordening
IMRO-idn: NL.IMRO.0718.BVBU01-VG01

Artikel 6 Regels ten aanzien van Water - Haven

6.1 Bestaand gebruik en bestaande bouwwerken
  • a. de in het verordeningsgebied gelegen gronden en bestaande bouwwerken mogen worden gebruikt overeenkomstig het bestaande gebruik;
  • b. bestaande bouwwerken mogen worden vervangen door bouwwerken van dezelfde afmetingen op dezelfde locatie.

6.2 Aanvulling ten aanzien van het GEBRUIK

In aanvulling op het bepaalde in lidĀ 6.1:

  • a. water mag worden gebruikt voor kade- of havengebonden bedrijven, alsmede voor bedrijven, die overwegend diensten verlenen voor kade- en havengebonden bedrijven, gesitueerd ter plaatse van artikelĀ 3 in de vorm van lig- en afmeerplaatsen ten dienste van de beroeps- en passagiersvaart met alle daarbij behorende dienstverlening en beheersvoorzieningen zoals kaden, loopbruggen, aanlegsteigers, reparatie- en servicevoorzieningen, botenliften-, kranen- en hellingen;
  • b. de gronden behoren tot een gezoneerd industrieterrein.