direct naar inhoud van 1.3 Vigerende plannen
Plan: Buitenhaven
Status: vastgesteld
Plantype: beheersverordening
IMRO-idn: NL.IMRO.0718.BVBU01-VG01

1.3 Vigerende plannen

Voor het verordeningsgebied is het bestemmingsplan Buitenhaven van kracht. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 1975 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zeeland op 5 januari 1976. Vervolgens is het bestemmingsplan herzien door de raad op 21 december 1978. Deze herziening is goedgekeurd op 11 december 1979.

Het bestemmingsplan en de herziening komen, zoals in de Wet ruimtelijke ordening is bepaald, bij de inwerkingtreding van de beheersverordening te vervallen.

Daarnaast geldt er een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening. Met een voorbereidingsbesluit kunnen ontwikkelingen worden voorkomen, die niet passen in het toekomstig ruimtelijk beleid.