Gemeente:
Vlissingen
Plannaam:
Paauwenburg - Groot Lammerenburg, 1e wijziging
Status:
Vastgesteld

Artikel 3 groen

3.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen en tuinen;

b. water;

c. speel- en sportvoorzieningen;

e. voet- en rijwielpaden en, ondergeschikt aan de bestemming, parkeerplaatsen en erftoegangswegen ten behoeve van aangrenzende bestemmingen;

f. aan de bestemming ondergeschikte nutsvoorzieningen, waterbering en andere waterhuishoudkundige voorzieningen.

 

3.2 Bouwregels

3.2.1 Bebouwing

Voor de bebouwing gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en nutsvoorzieningen, met uitzondering van terreinafscheidingen, bedraagt ten hoogste 5 meter;

b. de bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 3 meter.