Gemeente:
Vlissingen
Plannaam:
Paauwenburg - Groot Lammerenburg, 1e wijziging
Status:
Vastgesteld
 1. DOCUMENT
  1. HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS
   1. Artikel 1 Begrippen
   2. Artikel 2 Wijze van meten
  2. HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS
   1. Artikel 3 groen
   2. Artikel 4 Recreatie - Verblijfsrecreatie
   3. Artikel 5 Waarde - Archeologie-3
  3. HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS
   1. Artikel 6 Anti-dubbeltelregel
   2. Artikel 7 Algemene bouwregels
   3. Artikel 8 Algemene afwijkingsregels
   4. Artikel 9 Algemene wijzigingsregels
   5. Artikel 10 Overige regels
  4. HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS
   1. Artikel 11 Overgangsrecht
   2. Artikel 12 Slotregel